Finlands recept mot överviktiga barn

Övervikt hos barn är ett folkhälsoproblem som befaras bli värre och värre, i Sverige och i många andra västländer. Kanske borde vi blicka österut för att hitta en lösning. I Finland har nämligen studier gjorts som visar att det kanske inte behövs några omfattande åtgärder för att komma till rätta med problemet.

För mycket näring bedöms redan idag vara ett större hälsoproblem, globalt sett, än undernäring. Övervikt är kopplat till sjukdomar, inte minst hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Förutom tillgången på snabba kalorier i form av fett och kolhydrater är det också stillasittandet som är en stor bov.

Exemplet från Finland

Barn som hopparHur kommer man till rätta med detta? Idrottsrörelsen kan naturligtvis bidra, inte minst genom barn- och ungdomsidrotten. Goda vanor i unga har nämligen en tendens att hålla i sig hela livet. Det är dock inte bara idrottsföreningarna som har ett ansvar, även skolan måste göra mer. Mer behöver dock inte innebära mycket. Enligt en nyligen publicerad studie gjord vid Östra Finlands universitet, där 400 barn i åldern sex till åtta år deltog, ger även lätt motion signifikanta effekter. Bäst för vikten och hälsan är naturligtvis att träna hårt: de barn som deltog i studien, och som dagligen rörde sig på en ansträngande nivå, hade minst 26 % mindre fettvävnad i kroppen än de som inte motionerade hårt, skriver YLE. Men bara en sådan förändring som att motionera tio minuter om dagen minskade barnens fettmassa med 13 %.

I Finland finns idag en godisskatt, men den kommer snart att försvinna p.g.a. EU-regler. Världshälsoorganisationen WHO har dock förespråkat en skatt på socker, och kanske kommer en sådan att införas även i Sverige. Vill man verkligen göra en insats för folkhälsan måste man dock få både vuxna och barn att röra på sig mer i vardagen, och den finska studien visar att även små förändringar ger stora hälsoförbättringar.