Fler unga till föreningsidrotten

Föreningsidrotten är en av Sveriges mest populära fritidssysselsättningar, ändå är det många som väljer att lämna den. Föräldrar som sätter höga förväntningar och krav på barnen pekas ut som en orsak. Det gör helt enkelt att leken försvinner från idrotten och det blir mer fokus på att nå till elitnivå. Nu önskar kommunerna att fler unga vill stanna kvar i föreningsidrotten.

Att starta en idrottsförening i Sverige är enkelt och roligt. På lappländska http://www.nordicsport.se/ kan man välja mellan olika produkter som passar respektive utövning. De är både nationella och internationella leverantörer och proffs på sport. Utmaningarna nuförtiden verkar inte ligga i att hitta rätt leverantör, utan att få unga att stanna kvar i idrotten.

Mer lek och mindre tävling

Runtom i landet alarmeras det om ungdomar som lämnar föreningsidrotten. I Värmdö kommun vill man göra en kraftsamling mot de dalande siffrorna och bjöd in olika föreläsare och representanter för att komma fram till nya strategier. Man menar att föräldrar sätter för hög press på barnen och att det i sin tur också skapar tränare som försöker toppa sina lag.

De övergripande problemen man lyfter fram som anledning till att barnen slutar är:

  • För mycket elittänk och tävling
  • Ungdomar ägnar allt mer tid framför skärmen
  • Det blir en dominoeffekt

Riksidrottsförbundets VD Björn Eriksson skriver i en debattreplik om hur man tänker satsa annorlunda för att fler ungdomar ska stanna. Den övergripande målbilden är att fler ska idrotta och under längre tid i sitt liv. För att få ungdomarna att vilja stanna måste vi göra oss av med den vuxenlogik som idag råder i idrotten. För mycket press från föräldrarna gör att barnen blir stressade och tappar intresse och motivation på att fortsätta.

65% av alla barn mellan 6-12 år är aktiva i en idrottsförening. Skillnaderna mellan könen är inte stor och total sett har föreningsidrotten makalösa 3,1 miljoner medlemmar. Man kan utan att överdriva säga att föreningsidrotten är den svenska folkrörelse som har överlevt längst, ändå är det många som lämnar föreningsidrotten. Nu tar många kommunen krafttag om minskningen.

Förhoppningsvis lyckas man vända kurvan. Men det är en tuff tid för alla eldsjälar därute som jobbar så hårt för att engagera ungdomar och få dem att vilja ut och röra på sig.