Home »
Finlands recept mot överviktiga barn

Finlands recept mot överviktiga barn

Övervikt hos barn är ett folkhälsoproblem som befaras bli värre och värre, i Sverige och i många andra västländer. Kanske borde vi blicka österut för att hitta en lösning. I Finland har nämligen studier gjorts som visar att det kanske inte behövs några omfattande åtgärder för att komma till rätta med problemet.